அரசு பேருந்து

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள்

English Version

பொறுப்பு துறப்பு

இந்த இணையதளத்தின் உள்ளடக்கம் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை விரைவாகவும் எளிதாகவும் அணுக உதவுகிறது. துல்லியமான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவலை வழங்குவதற்கு நாங்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறோம். இருப்பினும், இணையதளத்தில் புதுப்பிப்பதற்கு முன், தொலைபேசி எண்கள், பதவியில் இருக்கும் அதிகாரியின் பெயர் போன்ற விவரங்கள் மாறக்கூடும். எனவே, இந்த இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள உள்ளடக்கத்தின் முழுமை, துல்லியம் அல்லது பயன் குறித்து நாங்கள் எந்த சட்டப் பொறுப்பையும் ஏற்கவில்லை.

சில ஆவணங்களில் பிற வெளிப்புற தளங்களுக்கு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அந்த தளங்களில் உள்ள உள்ளடக்கங்களின் துல்லியத்திற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல. வெளிப்புற தளங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஹைப்பர்லிங்க் இந்த தளங்கள் வழங்கும் தகவல், தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளின் ஒப்புதலைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

எங்களின் சிறந்த முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், இந்த தளத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் கணினி வைரஸ்கள் மூலம் தொற்று ஏற்படாமல் உள்ளன என்று நாங்கள் உத்தரவாதம் வழங்கவில்லை .

எங்கள் தளத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உங்கள் ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறோம் மற்றும் ஏதேனும் பிழை கண்டறியப்பட்டால் தயவுசெய்து எங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

எங்கள் தளத்தைப் பார்வையிட்டதற்கு நன்றி.

முதன்மை குழு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள்